Fotavtrykk

Festivalområdet til Stavanger LIVE strekker seg i og i umiddelbar nærhet til Sørmarka Arena. Vi vil sette opp egne miljøstasjoner på festivalområdet hvor du kan kaste avfall i egnede søppelkasser.
Stavanger LIVE vil i årene fremover tilstrebe å minimere fotavtrykket til festivalen gjennom å stimulere til kollektivtransport i stedet for biltransport, samt bevisstgjøring ovenfor våre gjester og samarbeidspartnere når det gjelder den enkeltes tilstedeværelse på festivalen.