Parkering

Stavanger LIVE prioriterer kollektiv transport, og anmodner alle til å benytte seg av dette når man reiser til og fra festivalen. På denne måten sparer vi miljøet, samtidig som man slipper lange køer og belastning i og rundt området.

En detaljert oversikt over kollektiv transport til og fra Sørmarka Arena vil komme nærmere festivalen.

Det er ikke mulig å parkere ved Sørmarka Arena, og det er begrenset med parkeringsmuligheter i nærheten av festivalen. Vi vil tilpasse noen områder for bilparkering, men da kapasiteten er meget begrenset anmoder vi om at man benytter seg av kollektivtransport som går sentralt fra Stavanger og Sandnes.