Samarbeidspartnere

Stavanger LIVE er opptatt av lokal forankring, og vil samarbeide med lokale aktører når det kommer til leveranser og produksjon.

Våre samarbeidspartnere vil bli annonsert fortløpende. 

Ønsker ditt selskap å være en samarbeidspartner til Stavanger LIVE? 
Send mail til andrew(a)stavangerlive.no.