Sørmarka Arena

Sørmarka Arena er en flerbrukshall beliggende i Stavanger kommune. Hallen er et interkommunalt samarbeid mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg, og stod klart 1. oktober 2010 med fasiliteter for skøyting, curling og klatring.

De siste årene har det kommet flere og flere arenaer i Rogalandsregionen. For oss som jobber med Stavanger LIVE har det vært viktig å se på muligheten for å knytte seg opp mot, og benytte seg av en av disse arenaene.

Sørmarka Arena er valgt da den ligger sentralt i forhold til Stavanger og Sandnes. Den har god kapasitet mtp besøkende, og hallen har den infrastrukturen som trengs for å lage en så stor produksjon som Stavanger LIVE legger opp til. Hallen har en konsertkapasitet på 15. 000 mennesker, og den første konserten som ble avholdt her var Whitney Houston i 2010, i tillegg til at det har vært gjennomført andre konserter og messer på det samme området.

Kapasiteten på Stavanger LIVE er 11 000 besøkende pr dag.

Besøksadresse:
Sørmarka Arena
Sørmarkveien 20
4019 Stavanger