Aldersgrense

Stavanger LIVE 2013

Stavanger LIVE har fri aldersgrense, og publikum i alle aldre er hjertelig velkommen til å delta på festivalen.

Er man under 15 år må man komme i følge med foresatte, evt en person som er 25 år eller eldre. Det er fri aldersgrense på Stavanger LIVE, men barn og ungdom under 15 år må komme sammen med foresatt, evt en person som er 25 år eller eldre. Personen over 25 som følge mindreårige må kunne ta ansvar for at vedkommende ikke inntar alkohol eller andre rusmidler, hverken før eller under arrangementet. Verge er også ansvarlig for at vedkommendes sikkerhet og at anvisninger fra arrangør og vaktpersonell blir etterfulgt. Verge kan heller ikke nyte alkohol før eller under arrangementet.

Vi anbefaler å holde barn og unge på fornuftig avstand fra scenen, da det blir større press der, og pga lydnivået. Vi anbefaler også alle, spesielt barn og unge, å beskytte hørselen sin med ørepropper. Ørepropper kan kjøpes inne på området. 
Vi vil sørge for mye og godt synlig sikkerhetspersonell under festivalen for å ivareta din sikkerhet og trivsel.

Velkommen til oss i mai :)